taiji 1 Originálna pekingská škola, štýl YANG

TAIJI QUAN

Harmonizujúce,energiu dodávajúce cvičenie z čínskych parkov,ktorého ozdravné účinky poznali už čínski cisári.

TAIJI VÍKEND V PRÍRODE

Viac info
TU

 


taiji 2

TAIJI VÍKEND V PRÍRODE
22.-24.6.2018
Relax Inn Šoporňa

KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV
V SENICI V TELOCVIČNI GYMNÁZIA
KAŽDÚ STREDU OD 17.00 DO 18.00 HOD,
POKROČILÍ - OD 18.00 DO 19.00 HOD.

 

 

taiji 3
Cvičenie taiji quan pôsobí na organizmus ako celok, umožňuje dobrú pohyblivosť kĺbov aj chrbtice, zlepšuje činnosť vnútorných orgánov, aktivuje metabolizmus a imunitný systém, posilňuje nervovú sústavu a je výborným pomocníkom pri zvládaní stresu.Nastoľuje celkovú harmóniu, prináša tichú vnútornú radosť. Cvičenia sú fyzicky ľahko zvládnuteľné, ale dostatočne uvoľňujúce a energeticky veľmi účinné.
Taiji je pokojné relaxačné cvičenie, vhodné pre všetky vekové kategórie, vrátane seniorov a ľudí v rekonvalescencii.
Pomalé, ladné pohyby môžu rovnako dobre cvičiť 20-roční aj 70-roční cvičenci.  
               

Cvičí sa vo voľnom pohodlnom oblečení, v cvičkách alebo teniskách s tenkou podrážkou.

 

Základné princípy taiji
           „silné a tvrdé premôcť slabým a mäkkým“

           „váhu jednej tony prevýšiť váhou jednej unce“

           „každý krok v taiji má byť pokojný
            ako ležérna chôdza mačky“

           „pri cvičení taiji by mali naše pohyby
            pripomínať neustály a nekonečný tok vody,
            alebo do diaľky plávajúce oblaky.
            V Číne prirovnávajú taiji k rozmotávaniu
            hodvábneho zámotku: vlákno musíme vyťahovať
            jemne, pomaly a rovnomerne,
            aby sme ho nepretrhli.“


taiji 4

V Číne, už pred niekoľkými tisícročiami vyvinuli cvičenie, ktorého cieľom je podpora dobrého zdravotného stavu.
TAIJI QUAN - meditácia v pohybe, dlhé obdobie patrila spolu s čchi-kungom, medzi tajné náuky slúžiace na zachovanie fyzického aj psychického zdravia a dosiahnutie dlhovekosti.

Ide o ozdravné cvičenia, ktoré sú sformulované do ucelenej lekársko-filozofickej koncepcie, a ich pravideľné praktikovanie slúži k normalizácii činnosti jednotlivých orgánov aj organizmu ako celku. Cestou presne určených pozícií, špeciálneho dýchania, automasáží bioaktívnych bodov, podporených prácou s vedomím, pomocou predstavivosti a obrazotvornosti dochádza k stimulácii a harmonizácii energie v energetických dráhach organizmu a následne k nastoleniu zdravia a stavu skutočnej spokojnosti a radosti. Je potrebné naučiť sa uvoľniť nielen telo, ale aj myseľ a vedomie, čo nie je vôbec jednoduché, ale pre ďalší rozvoj potrebné.

Na to, aby sme mohli urobiť správne rozhodnutie, potrebujeme cítiť v sebe pokoj.

Čínska múdrosť hovorí:
„TEN, KTO SA CVIĆENIU TAIJI
PRAVIDELNE VENUJE,
NADOBUDNE POKOJ MUDRCA,
TELESNÚ ZDATNOSŤ A ZDRAVIE DREVORUBAČA
A OHYBNOSŤ DIEŤAŤA.“

Keď životná energia nemôže voľne prúdiť organizmom, vznikajú energetické bloky, ktoré sú príčinou ochorení.
Cvičenie taiji a čchi kungu  umožňuje energii voľne tiecť naším telom, zlepšujú sa fyziologické procesy, trávenie, krvný obeh, pohybový systém, nervový systém, rozširujú sa intelektové schopnosti, rozvíja sa osobnosť. Človek sa skľudní, zlepší vzťahy k druhým, zvláda vypäté životné situácie s nadhľadom. Cvičenie prispieva k nášmu vnútornému rozvoju, ku generovaniu vnútornej sily a jedným z jeho cieľov je dosiataiji 5hnuť pocit vnútorného šťastia.

„netrénovaná myseľ je ako bláznivá opica,
ktorú bodla včela.
Ak je myseľ pod kontrolou,
dokáže zázraky.“

                                           /Múdrosť východných majstrov/

Filozofický zmysel slova taiji predstavuje „najvyššiu vznešenosť“,
stotožňuje sa tiež s pojmom „tao“ , ktorý predstavuje cestu, pravdu, zmysel života.

taiji 6


NA CELOM SVETE NIE JE NIČ JEMNEJŠIE, POVOLNEJŠIE
A NEZAMENITEĽNEJŠIE
NEŽ VODA.
A PREDSA SA NIČ NEVYROVNÁ SILE, AKOU DOKÁŽE UDRIEŤ.
SLABÝ PORAZÍ SILNÉHO,
JEMNOSŤ TVRDOSŤ,
KAŽDÝ TO VIE, ALE NIE JE SCHOPNÝ PODĽA TOHO KONAŤ.“

                                                                                                         / Taodejing/